Αυτονόμηση για θέρμανση φυσικού αερίου χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης!

05-01-17

Αυτονόμηση για θέρμανση φυσικού αερίου χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης! Τέλος στις διαμάχες ανάμεσα στούς ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών βάζει ο Νόμος 4447/2016-ΦΕΚ 241Α΄/23-12-2016 για τον χωρικό σχεδιασμό, στο άρθρο 39 ο οποίος αναφέρει ρητά ότι για την τοποθέτηση ανεξάρτήτων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέρα των πιστιποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται!

Αναλυτικά η διαδικασία συμψηφισμού προστίμων αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβαθισης

23-12-14

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2440/Β/15-9-2014, προβλέπονται τα εξής: Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του νόμου 4178/2013 • Για κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 καθώς και για λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν προ της 28ης.07.2011 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174), το ποσό του ειδικού προστίμου, που καταβάλλεται δυνάμει του ανωτέρω νόμου, μπορεί να συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας για υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων αυτών. Η απόφαση δεν εφαρμόζεται...

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν