Επαγγελματικοί χώροι

Η εταιρία μας Papandropoulos architects κατέχει σημαντική θέση στο τομέα σχεδιασμού, κατασκευής και ανακαίνισης επαγγελματικών χώρων αλλά και χώρων εστίασης. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις συνδυάζοντας ποιότητα, ταχύτητα και υψηλή αισθητική.

Στα πλαίσια του πολυδιάστατου κατασκευαστικού μας έργου αναλαμβάνουμε κατασκευή υλοποίηση επαγγελματικών χώρων οι οποίοι δεν έχουν μελετηθεί και διακοσμηθεί απο την εταιρία μας.

Προτείνουμε και βοηθούμε αποτελεσματικά στην εξεύρεση επιτυχημένων brand names της εταιρίας ή του καταστήματος σας.

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση με υποδειγματική συνέπεια, εταιρικής ταυτότητας αλυσίδων δικαιοπαροχής(franchise) παρέχοντας τεχνική υποστήριξη πάσης φύσεως στους δικαιοπαρόχους αλλά και στους δικαιοδόχους των.

COFFEE1light1

 

Eσωτερικός σχεδιασμός αλυσίδας ΚFC

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν