Τα 15 βήματα ένταξης!!

04-05-17

Τα δεκαπέντε βήματα ένταξης στο νέο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα! Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2017» και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμάζονται. Η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί για την υποβολή αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα είναι η εξής: ΒΗΜΑ 1ο Με τους κωδικούς του taxisnet ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». ΒΗΜΑ 2ο Καταχωρεί τα οικονομικά του στοιχεία ΒΗΜΑ 3ο Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει...

Παράταση εώς τις 23 Σεπτεμβρίου για τον νόμο των αυθαιρέτων!

04-05-17

Σύμφωνα με την  Αριθ.Οικ.32969/20.7.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2537Β/21.7.2017)  των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας δίνεται παράταση δύο (2) μηνών της προθεσμίας για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”. Συγκεκριμένα, ο Ν.4178/2013 λήγει την 23η  Σεπτεμβρίου 2017, με την πάροδο συνολικά 49 μηνών και δεκαπέντε ημερών από την δημοσίευσή του.

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν