Κατασκευή

Οκταόροφη πολυκατοικία στο Πέραμα Πειραιά

Η κατασκευή ιδιωτικών έργων κατοικιών, πολυκατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων με το σύστημα της παράδοσης αυτών με το κλειδί στο χέρι “turn-key projects” αλλά και μεμονωμένων παραρτημάτων και εγκαταστάσεων τους,  αποτελεί σοβαρό και μεγάλο αντικείμενο δραστηριοποίησης της εταιρίας μας . Το λειτουργικό παράτημά μας «Papandropoulos-construction» oργανωμένο άριστα μέσα απο στρατηγικές συνέργειες αλλά και συνεργασίες είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες και συνάμα εξειδικευμένες υπηρεσίες στον πελάτη.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ολοκληρωμένη προμέτρηση ποσοτήτων, υλικών και επιφανειών έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε όσο το δυνατόν πιο ακριβή σύνταξη προϋπολογισμού.
  • Μελέτη εφαρμογής εάν αυτό απαιτηθεί σε δύσκολα και ευαίσθητα σημεία της κατασκευής που συνήθως δημιουργούν και όλα τα μελλοντικά προβλήματα με πρόταση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων και ενδεχομένως οικονομικότερων.
  • Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου με δημιουργία σεναρίων αποφυγής μεγάλων απρόβλεπτων εξόδων έτσι ώστε ο προϋπολογισμός να διατηρηθεί στα επίπεδα στα οποία και συντάχθηκε.
  • Χρονικός προγραμματισμός του έργου με βάση της κατασκευαστικές φάσεις, με αλληλοκάλυψη αυτών με σκοπό την τελική αποφυγή εκτροχιασμού του χρονοδιαγράμματος.
  • Γραπτή ανάθεση του κυρίου του έργου στην εταιρία μας διαδικασία νομικά κατοχυρωμένη και για τις δύο πλευρές για μια γόνιμη και δημιουργική συνεργασία.
  • Απόλυτη διαφάνεια των οικονομικών του έργου με την πρόοδο των εργασιών και τον πελάτη στο επίκεντρο των ενδιάμεσων λογαριασμών, και των απαραίτητων πιστοποιήσεων έτσι ώστε στο τέλος να υπάρχει ένα portfolio αποδείξεων, τιμολογίων, αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων ΙΚΑ, πιστοποιητικών για τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθώς και φωτογραφικό υλικό του έργου για το αρχείο.
  • Τήρηση κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής στο εργοτάξιο.
  • Επιμέτρηση του συνόλου της κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών, παρουσία του πελάτη ώστε να εξοφληθεί και το συνολικό τίμημα του κατασκευασθέντος έργου.
  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου με σύναψη σύμβασης που δεσμεύει για συγκεκριμένο χρόνο την εταιρία μας να επισκευάσει οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί από κατασκευαστική αστοχία με δικά της έξοδα.

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν