Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων!

09-02-18

 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή μετά από δεύτερη παράταση που δόθηκε από το υπουργειο εώς και τις 15 Μαιου 2018. Ήδη η εταιρεία μας έχει συγκεντρώσει και διαχειρίζεται ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο επενδυτικών προτάσεων στους τομείς των τεχνικών μελετών και της κατάλληλης προετοιμασίας για το πρόγραμμα....

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν