Δήμοι Κεφαλονιάς & Ιθάκης κάτω απο ειδικό καθεστώς του ν.4178/13

20-02-14

Για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Κεφαλονιάς και στο Δήμο Ιθάκης: Α. Παρατείνονται όλες οι σχετικές προθεσμίες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και λήγουν το Φεβρουάριο του 2014 για δύο μήνες. Β. Παρατείνεται η προθεσμία μεταφοράς δηλώσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο στις διατάξεις του ν. 4178/2013 για δύο μήνες. Γ. Συμψηφίζονται τα ποσά που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4178/2013 για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για τη στατική επάρκεια των κατασκευών...

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν