Υποχρεωτικό το πιστοποιητικό ενεργειακης απόδοσης(ΠΕΑ) σε διαμερίσματα κάτω των 50μ2 από το 2016

10-01-13

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης θα υποχρεούνται να εκδίδουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιφάνειας κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων από 1η Ιανουρίου 2016 όπως προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ στη Βουλή.   Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2014, για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα.  

Σόμπες πέλλετ

06-01-13

Οι σόμπες πέλετ είναι εξελιγμένες  ξυλόσομπες, αφού στην εστία τους καίγεται κάποια μορφή ξύλου, μόνο που εδώ η καύση είναι πολύ πιο ελεγχόμενη, πιο ασφαλής, πιο αποδοτική,  και δεν προκύπτουν προβλήματα καπνού, καθώς η εξαγωγή καυσαερίων γίνεται με μηχανικό τρόπο. Το πέλετ είναι συμπιεσμένο πριονίδι που έχει τη μορφή κάψουλας και διατίθεται σε σάκους, είναι δε δοκιμασμένο προϊόν που χρησιμοποιείται ευρύτερα εδώ και χρόνια στην Βόρεια Ευρωπη  για χρήση τόσο στις κεντρικές θερμάνσεις, όσο και στις σόμπες. Η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 0,25 και 0,35...

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν