Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

09-07-13

Σημαντικό μηχανισμό για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, αλλά και την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ως εργαλείο marketing, μπορεί να αποτελέσει το αναδυόμενο, στην ελληνική αγορά, μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs). Όπως συμπεραίνεται, το επιχειρηματικό μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) μπορεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα με την εφαρμογή της Χρηματοδότησης από Τρίτους, μέσω μιας σύμπραξης κεφαλαίων ξένων επενδύσεων και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Απαραίτητη...

Με ευνοικότερους όρους το «Ανανεωμένο» πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον»

02-07-13

Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί παρεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και από τον Μάρτιο του 2012, έχει τροποποιηθεί και ισχύει με ευνοϊκούς όρους. Στο ανανεωμένο πρόγραμμα έχουν καταργηθεί περιορισμοί που υπήρχαν για τα επιλέξιμα κτίρια, άλλαξαν τα εισοδηματικά κριτήρια, αυξήθηκε το ποσοστό επιχορήγησης, αυξήθηκε η προκαταβολή από 30% σε 40%, καλύπτονται οι δαπάνες για ενεργειακή επιθεώρηση, υπάρχει πρόβλεψη για αμοιβή συμβούλου και αυξήθηκε ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου. Διάβασε περισσότερα!

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν