Παράταση εώς τις 23 Σεπτεμβρίου για τον νόμο των αυθαιρέτων!

04-05-17

Σύμφωνα με την  Αριθ.Οικ.32969/20.7.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2537Β/21.7.2017)  των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας δίνεται παράταση δύο (2) μηνών της προθεσμίας για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”. Συγκεκριμένα, ο Ν.4178/2013 λήγει την 23η  Σεπτεμβρίου 2017, με την πάροδο συνολικά 49 μηνών και δεκαπέντε ημερών από την δημοσίευσή του.

Παράταση προθεσμίας νόμου αυθαιρέτων

13-02-17

Σύμφωνα με την  Αριθ.Οικ.6155/3.2.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 364Β/9.2.2017)  των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας δίνεται τρίμηνη παράταση προθεσμίας για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”. Συγκεκριμένα, ο Ν.4178/2013 λήγει την 8η  Μαΐου 2017, με την πάροδο συνολικά 45 μηνών από την δημοσίευσή του. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου (ή ημ/νία μεταφοράς) από 9.2.2017 έως και 8.5.2017, δηλ. εντός του όγδοου εξαμήνου εφαρμογής του Ν. 4178/2013, έχουν ως προθεσμία καταβολής της εφάπαξ εξόφλησης...

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν