Φιλοσοφία

H φιλοσοφία της εταιρίας μας «Papandropoulos architects» συνίσταται στην:

  • Συνεχή διεύρυνση της παρεχόμενης τεχνογνωσίας.
  • Ευελιξία με σκοπό την επιλογή της καλύτερης και πιο συμφέρουσας – από τεχνικής και οικονομικής άποψης – λύσης για τον πελάτη με κύριο πάντα γνώμονα τις πραγματικές του ανάγκες.
  • Αποφυγή τυποποιημένων λύσεων με αιχμή την δημιουργικότητα.
  • Εμμονή στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στην ασφάλεια των προτεινόμενων λύσεων.
  • Λεπτομερής ανάλυση κάθε έργου με σκοπό την καταγραφή των παραμέτρων εκείνων που τελικά θα κρίνουν την επιτυχή έκβαση του.
  • Aυστηρά επιλεγμένα συνεργεία και υπεργολάβοι.
  • Αυστηρή εφαρμογή και τήρηση του οικονομικού προυπολογισμου τωνέργων μας.

H ειδοποιός διαφορά της εταιρίας μας σε σχέση πάντα με τον ανταγωνισμό μας είναι ότι προσφέρουμε αμερόληψία στις συμβουλες και την παροχή των υπηρεσιών μας και πολλές φορές προτρέπουμε ενεργούς αλλά και εν δυνάμει πελάτες μας  κατά συγκεκριμένων έργων άν δεν θεωρήσουμε ότι αποτελούν και την καλύτερη δυνατή επιλογή τους με βάση πάντα την δική μας εμπειρία. Δεν θυσιάζουμε ποτέ την ακεραιότητά μας, την τιμιότητά μας, την ποιότητα και τον επαγγελματισμό μας στον βωμό του εύκολου κέρδους !!!

 

 

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν