Ενεργειακά Πιστοποιητικά

IMG_4884

Υποχρεωτικό το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε όλα τα ακίνητα: καταστήματα- οικίες-επαγγελματικοί χώροι (από 09/07/11)

Η υποχρεωτική έκδοση ΠΕΑ που ισχύει ήδη για τις μεταβιβάσεις ακινήτων  ισχύει από τις 09/01/12 και για τις ενοικιάσεις τους.

Εξαιρέσεις: Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού εξαιρούνται μονίμως οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων οι οποίες αφορούν ακίνητα με κτίσματα και συγκεκριμένα:

  1. Μισθώσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών (τόσο για τα ήδη αποπερατωμένα, όσο και για τα υπό κατασκευή κτίρια), με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.
  2. Γονικές παροχές και δωρεές.
  3. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.
  4. Παρατάσεις – ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.
  5. Τροποποιήσεις όρων υφιστάμενων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλόμενων μισθωμάτων).
  6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
  7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.
  8. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Ο Χαράλαμπος Παπανδρόπουλος αρχιτέκτων κατέχει άδεια επιθεωρήσεως κτιριακών εγκαταστάσεων, λεβήτων αλλά και συστημάτων κλιματισμού.

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν