Ενεργειακές Μελέτες

ενεργειακές μελέτες

Ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός νέων και υφιστάμενων κτιρίων θα πρέπει να στοχεύει στην εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας σε σχέση με τα ήδη χρησιμοποιούμενα συμβατικά καύσιμα και να συνεπάγεται γρήγορες και σημαντικές οικονομικές αποσβέσεις. Πάντοτε μέσα από προτεινόμενες αρχές σχεδιασμού αλλά και  συστήματα που  αφορούν στο κτιριακό κέλυφος  τις μεθόδους κατασκευής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών των κτιρίων.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης καινούργιων και υφισταμένων κτιρίων βασισμένων στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η μελέτη περιλαμβάνει το κτιριακό κέλυφος (μόνωση) για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη βέλτιστη πρόταση  των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μεθόδους φυσικού δροσισμού μέσω διαμπερών ανοιγμάτων καθώς και τη μελέτη εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, γεωθερμία).

Ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3851/2010 (pdf) επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κατοικίες. Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς στο δώμα, τη στέγη και τα στέγαστρα είναι 10 KW και αφορά πολυκατοικίες, μονοκατοικίες και αποθήκες. Όλη η παραγόμενη ενέργεια από το φ/β σύστημα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και ο παραγωγός πληρώνεται με συγκεκριμένη τιμή την παραγόμενη κιλοβατώρα, τιμή η οποία αναπροσαρμόζεται ετησίως.

Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για τις στέγες πολύ μικρών επιχειρήσεων, αυτές που απασχολούν έως 10 άτομα και έχουν ετήσιο τζίρο έως 2 εκατομμύρια ευρώ.

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν