Αυθαίρετα: Υπέρψηφισθηκε το Ν/Σ «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

13-10-17

 Ψηφίστηκε χθες κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», στο οποίο ενσωματώθηκαν τέσσερις υπουργικές τροπολογίες καθώς και πλήθος βουλευτικών τροπολογιών. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η επίσημη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ ενώ στη συνέχεια θα εκκρεμεί η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ν.4178/13 εκπνέει στις 23 Οκτωβρίου!

Παράταση εώς τις 23 Σεπτεμβρίου για τον νόμο των αυθαιρέτων!

04-05-17

Σύμφωνα με την  Αριθ.Οικ.32969/20.7.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2537Β/21.7.2017)  των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας δίνεται παράταση δύο (2) μηνών της προθεσμίας για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”. Συγκεκριμένα, ο Ν.4178/2013 λήγει την 23η  Σεπτεμβρίου 2017, με την πάροδο συνολικά 49 μηνών και δεκαπέντε ημερών από την δημοσίευσή του.

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν