Σόμπες πέλλετ

06-01-13

Οι σόμπες πέλετ είναι εξελιγμένες  ξυλόσομπες, αφού στην εστία τους καίγεται κάποια μορφή ξύλου, μόνο που εδώ η καύση είναι πολύ πιο ελεγχόμενη, πιο ασφαλής, πιο αποδοτική,  και δεν προκύπτουν προβλήματα καπνού, καθώς η εξαγωγή καυσαερίων γίνεται με μηχανικό τρόπο. Το πέλετ είναι συμπιεσμένο πριονίδι που έχει τη μορφή κάψουλας και διατίθεται σε σάκους, είναι δε δοκιμασμένο προϊόν που χρησιμοποιείται ευρύτερα εδώ και χρόνια στην Βόρεια Ευρωπη  για χρήση τόσο στις κεντρικές θερμάνσεις, όσο και στις σόμπες. Η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 0,25 και 0,35...

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

10-12-12

Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε στην πράσινη επιχειρηματικότητα και έχουμε δημιουργήσει ειδικά τραπεζικά προϊόντα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα και το κίνητρο για βιώσιμες & κερδοφόρες επενδύσεις, σε επίπεδο ιδιωτών και επιχειρήσεων.» Θέλω να συμμετάσχω στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»… «Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ” Οίκον», έχει σαν βασικό στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμά μας.  

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν