Τα 15 βήματα ένταξης!!

04-05-17 0
εξοικονομώ κατ΄οίκον

Τα δεκαπέντε βήματα ένταξης στο νέο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα!

Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2017» και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμάζονται.

Η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί για την υποβολή αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα είναι η εξής:

ΒΗΜΑ 1ο

Με τους κωδικούς του taxisnet ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

ΒΗΜΑ 2ο

Καταχωρεί τα οικονομικά του στοιχεία

ΒΗΜΑ 3ο

Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου

ΒΗΜΑ 4ο

Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν και υποβάλει την αίτηση.

Προσοχή!

Η τελική υποβολή της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.

ΒΗΜΑ 5ο

Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου (Α’ ΠΕΑ) και καταχωρεί α) τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει β) το αντίστοιχο κόστος τους και γ) τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει με την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

ΒΗΜΑ 6ο

Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (σε μορφή pdf).

ΒΗΜΑ 7ο

Ελέγχονται από το σύστημα τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν (οικονομικά στοιχεία, στοιχεία ακινήτου, επίτευξη ενεργειακού στόχου) καθώς επίσης γίνεται έλεγχος στην πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΒΗΜΑ 8ο

Ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή και η αίτηση καταχωρείται ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία του αιτήματος.

ΒΗΜΑ 9ο

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό.

ΒΗΜΑ 10ο

Ο ενδιαφερόμενος, ενημερώνει αν επιθυμεί να λάβει δάνειο για να καλύψει την συμμετοχή του στο κόστος των εργασιών.

ΒΗΜΑ 11ο

Ο ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, αναμένεται η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενου. Η δανειακή σύμβαση μετά την υπογραφή της ψηφιοποιείται και ανεβαίνει στο σύστημα.

ΒΗΜΑ 12ο

Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης γίνεται εκταμίευση του 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση των εργασιών.

ΒΗΜΑ 13o

Γίνεται η υλοποίηση των παρεμβάσεων.

ΒΗΜΑ 14ο

Ενεργεί ο μηχανικός την δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση

ΒΗΜΑ 15ο

Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για το χρηματικό ποσό που ο ίδιος θα πρέπει να καταβάλει στους προμηθευτές, σύμφωνα με τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό του έργου.

Πηγή: Άρθρο της συναδέλφου κας Γραμματής Μπακλατσή

Διαβάστε περισσότερα στη σχετική μας σελίδα.

 

Σχολιαστε

Παρακαλώ συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία (*), δεν επιτρέπετε κώδικας HTML.

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν