Προγράμματα ΕΣΠΑ

eu

Η εταιρία μας  Papandropoulos architects προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες οικονομοτεχνικού συμβούλου σε επιχειρησιακά και αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ο Χαράλαμπος Παπανδρόπουλος αρχιτέκτων μηχανικός, σε συνεργασία με τον Ανδρέα Σαμαρά οικονομολόγο του Πανεπιστημίου Πειραιά, έχουν αποτελέσει αμφότεροι εγκεκριμένα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης ανάλογων προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας του παρελθόντος, για λογαριασμό των Ενδιάμεσων Φορεων Διαχείρισης και πιστοποίησης αυτών.

Αποτελούν πραγματική ομάδα αιχμής και εργαλείο στα χέρια εκείνων που έχουν αποφασίσει να υποβάλουν επενδυτική πρόταση στα πλαίσια αυτών των προγράμματων.

Ανακοινώθηκαν τα νέα προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Eιδικότερα, πρόκειται για τα παρακάτω4 Προγράμματα ΕΣΠΑ:

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

 

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν